Sensorialidades Aplicadas. Un ensaio arte-ciencia

sensorialidades aplicadas

04 Nov Sensorialidades Aplicadas. Un ensaio arte-ciencia

Presentación de resultados Sensorialidades Aplicadas. Un ensaio arte- ciencia

10 de novembro

 

Sensorialidades aplicadas, un ensaio arte-ciencia foi unha investigación experimental que tivo lugar na Fundación Luis Seoane e no que se ensaiou a percepción sensorial coas obras do artista, A investigación tiña dous obxectivos claros, por unha banda amplificar a experiencia da atención e por outro lado coñecer que implica para o espectador visitar/habitar unha obra de arte. Para iso contouse co uso do software de análise sensorial SENSESBIT e un electroencefalograma (EEG) para medir as emocións mediante a análise da actividade eléctrica do cerebro utilizando para iso pequenos eléctrodos; mais tamén mediante o propio corpo procurando achegar a obra ao corpo e viceversa.

Profundizar a atención, facela máis sostida, máis plena é un intento de resistencia á economía da atención, como un xeito de parar, de tomar consciencia do aquí e do agora, do instante mesmo, de desfrutar da experiencia sensorial, de poñer o corpo ao servizo dese intre concreto. Ao longo duns obradoiros analizouse a experiencia de habitar unha obra, xogouse cunha atención máis consciente e outra menos consciente (a que podería ser a habitual na visita a un museo), para así coñecer que supón para o espectador ver a obra, mais tamén como exercizo para adestrar a atención e mellorar a agudeza sensitiva

Neste estudo realizáronse medicións das emocións sentidas en diferentes momentos da visita á Fundación Luis Seoane. En concreto efectuáronse 10 experiencias que foron medidas co obxectivo de harmonizar os resultados e comparar as accións. As medidas realizaronse mediante dous métodos diferentes, enquisas e diadema EEG, así como a través do análise das conversas derivadas de cada experiencia. Así cos participantes mediuse o compromiso, a concentración, o interese, a relaxación, o estrés e a excitación.

O próximo mércores 10 de novembro ás 19.00h presentaran os resultados os directores desta investigación. Por un lado Fran Quiroga, artista e investigador e Maruxa Quiroga, CEO e co-fundadora desta compañía.

As persoas que asistan ao encontro poderán levarse un fanzine, que a modo de ensaio perfomativo da conta das conclusións da investigación experimental. O proxecto conta cunha Axuda da Xunta de Galicia para o fomento de actividades de creación-produción das Artes Plásticas e Visuais.